Junselevargen ska leva/The Junsele Wolf shall live

Junselevargen ska leva/The Junsele Wolf shall live

Junselevargen

En vargtik som just nu finns i området kring Junsele spåras och hetsas av en vargspårare och medarbetare från Naturvårdsverket TROTS att beslutet om skyddsjakt strider mot EU-lagstiftning, en överklagan har lämnats in och Sverige antagligen kommer att återigen dras inför EU-domstol pga. av brott mot internationell lag.

Meetings with the local people and the media about wolf hunting

vargPosted by Gianluca Gaudenzi Sat, March 30, 2013 09:07:00

Image 1, 8 February. Together with Olle I visited the family Karlsson at the Gulsele village. Pictured with Olle and Karlsson.

Image 2, 12 february. Meetings with the friendly couple Paula and Patrik in Vesterås village, north-west of Susi territory.