Junselevargen ska leva/The Junsele Wolf shall live

Junselevargen ska leva/The Junsele Wolf shall live

Junselevargen

En vargtik som just nu finns i området kring Junsele spåras och hetsas av en vargspårare och medarbetare från Naturvårdsverket TROTS att beslutet om skyddsjakt strider mot EU-lagstiftning, en överklagan har lämnats in och Sverige antagligen kommer att återigen dras inför EU-domstol pga. av brott mot internationell lag.

Meeting with wolf haters

vargPosted by Gianluca Gaudenzi Wed, February 20, 2013 22:07:34

Some pictures of wolf haters when tracking and encircling Susi in the circle of death. I tell more later on about my meeting with the wolf haters. In picture 1, I met Tomas Nejne, reindeer owner from Klimpfjäll, and Lars-Göran Baer, also from Klimpfjäll. In the last two pictures, I met Stefan Tågestad, from the County Council.